اخبار

روایت استاد دانشگاه کالیفرنیا از کارکردهای کمیته امداد امام خمینی هریس در کتاب «انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران» می‌گوید که ایران پس از انقلاب از دریچه دولتی توسعه‌‌گرا چندان بررسی نشده است. کتابی که یرواند آبراهامیان آن را روایتی دست اول از ایران نامیده است
امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران تالیف: پیروز مجتهد زاده ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی نوری چاپ اول بهمن ۱۳۹۸ ۵۷۰ ص ۸۵۰۰۰ تومان
انقلاب اجتماعی در بوته نقد و بررسی در گفتارهایی از كوان هريس، علی‌اصغر سعيدی و محمد مالجو گفتمان روشنفکری در مورد رفاه در ایران وجود ندارد نویسنده: محسن آزموده