انجمن های کارفرمایی

کد شناسه :244
انجمن های کارفرمایی
توضیحات

کتابِ حاضر به بررسی تاریخچه، کارکرد و وظائف انجمن‌های کارفرمایی در پانزده کشور اروپایی می‌پردازد. طیف متنوعِ وظائفی که این انجمن‌ها علاوه بر دفاع مستقیم از منافع بنگاه‌ها به‌عهده دارند، می‌تواند همراهی با دولت‌ها در حوزۀ سیاست‌گذاری عمومی و همچنین مشارکت اجتماعی برای تقویت جامعۀ مدنی را شامل شود. در رویکردی تحلیلی، به عوامل تأثیرگذار بر فراز و فرود انجمن‌های کارفرمایی، نوع بنگاه‌هایی که هر یک مدعی نمایندگی‌اش هستند، تغییراتی که طی سال‌ها یافته‌اند و چالش‌هایی که با آن‌ها روبرو بوده‌اند اشاره می‌شود. همۀ مقالات از ساختار کم‌و‌بیش مشترکی برخوردارند که امکان مقایسۀ تطبیقی را برای خودِ خواننده میسّر ساخته و نویسندگان کتاب نیز در فصل پایانی، نتایج تطبیقی خویش را ارائه می‌دهند. علاوه بر این بررسی تاریخی، ساختارِ درونی این نهادها و تغییر و تحولات آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است: نحوۀ عضوگیری، نوع خدماتی که هر یک از آنها به اعضای خود ارائه می‌دهند و رقابتی که میان آنها برقرار است، مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی از این منظر هستند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر