شایعه _چاپ دوم

کد شناسه :301
شایعه _چاپ دوم
توضیحات

اگر شایعه را آنچنان که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است، به مثابۀ نوعی رسانۀ گروهی که تابع منطق خاص خود است در نظر بگیریم، آن گاه می‌توان در جستجوی شیوۀ عملکرد آن برآمد. از این طریق می‌توانیم به پرسش‌هایی که در مورد شایعه وجود دارد بهتر پاسخ دهیم. پرسش‌هایی از این دست که شایعه چگونه پدید می‌آید؟ چرا در روز خاص و در میان گروهی خاص ظاهر می‌شود؟ و همچنین به تحلیل این مسائل بپردازیم که چرا شایعات عمدتاً حاکی از بداقبالی هستند و اینکه پیامی که می‌رسانند تابع چه قوانینی است؟ در پشت پیام ظاهری شایعه چه پیام‌های دیگری نهفته است و چرا توان ما در مهار شایعه کمتر از توانایی مان در تحدید سایر انواع پیام‌هاست؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر