ایل بختیاری

کد شناسه :352
ایل بختیاری
توضیحات

در حالي که اکثر آثار مربوط به تاريخ معاصر ايل بختياري به توصيف نقش مهّم آن در نهضت مشروطيت ايران اختصاص دارد در اين مجموعه و در قالب دو گزارش، از يک دوره بعدي سخن در ميان است که در قياس با مبحث پيشين، هنوز در مورد آن بررسي‌هاي جامعي منتشر نشده است؛ يعني سال‌هاي بعد از مشروطه که با شکل‌گيري نظام پهلوي و سياست‌هاي آن در قبال عشاير، ايل بختياري نيز همانند ديگر جوامع عشايري ايران اهميت تعيين کننده خود را در عرصه سياسي کشور از دست داد. اين زائد اين دو سند عبارتند از يک گزارش کلي از وضعيت بختياري در سال‌هاي مقارن جنگ دوم جهاني به قلم کنسول بريتانيا در اصفهان و گزارشي ديگر که در همان ايّام به سفارش رکن دوم سپاه اصفهان در معرفي رجال و شخصيت‌هاي باقي‌مانده از ايل تهيه گرديد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر