توتالیتاریسم

کد شناسه :68
توتالیتاریسم
توضیحات

بروز پدیدۀ توتالیتاریسم در غرب و شرق اروپا نظریه‌پردازان علوم سیاسی و اجتماعی را به بازبینی جدی در برداشت‌های سیاسی و اجتماعی خویش وادار کرد و به مطالعات گسترده‌ای دامن زد که هم تأمل در قوانین اساسی را شامل می‌شد، هم سنجش مجدد نقش و فعالیت سازمان‌های صنفی و سیاسی را در برمی‌گرفت و هم ارزیابی اندیشه‌ها را ایجاب می‌کرد. کتاب حاضر مشتمل بر تعدادی از مقالات و مباحث مهمی است که در نتیجۀ این مطالعات منتشر شدند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر