ابداع جمهوری مدرن

کد شناسه :70
ابداع جمهوری مدرن
توضیحات

انقلابیون فرانسه و پیشکسوتان آنها یعنی استقلال‌طلبان آمریکا را پایه‌گذار نظامی می‌دانند که یکی از ویژگی‌های آن، در قیاس با سایر نظام‌های سیاسی دنیای جدید، برخورداری از خصلت ماندگاری و ثبات است. سیر پرفراز و نشیبی که فلسفه سیاسی غرب طی کرد تا به عناصر بنیانگذار یک چنین نظامی دست یابد در کتاب حاضر به واسطه نگاهی تاریخی توصیف شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر